Vakit Hazan

Vakit Hazan Sufle ve Bana Yard m Et romanlar yla ad ndan ok a s z ettiren Asl E Perker yeni roman nda Osmanl n n son d nemindeki siyasi kampla malar belirsizlikleri g nl k ya am stanbul un ve Anadolu nun du

 • Title: Vakit Hazan
 • Author: Aslı E. Perker
 • ISBN: 9786051850757
 • Page: 415
 • Format: Paperback
 • Sufle ve Bana Yard m Et romanlar yla ad ndan ok a s z ettiren Asl E Perker, yeni roman nda Osmanl n n son d nemindeki siyasi kampla malar , belirsizlikleri, g nl k ya am , stanbul un ve Anadolu nun durumunu m thi bir s r kleyicilikle anlat yor Vakit Hazan bir tarihi macera , hatta roman n ba kahraman Handan n deyi iyle bir t r espiyonaj novella Osmanl n n sonaSufle ve Bana Yard m Et romanlar yla ad ndan ok a s z ettiren Asl E Perker, yeni roman nda Osmanl n n son d nemindeki siyasi kampla malar , belirsizlikleri, g nl k ya am , stanbul un ve Anadolu nun durumunu m thi bir s r kleyicilikle anlat yor Vakit Hazan bir tarihi macera , hatta roman n ba kahraman Handan n deyi iyle bir t r espiyonaj novella Osmanl n n sona yakla t sanc l bir d nemde ge en roman, kesin gibi g r nen y k l a ve hen z belli belirsiz olan sonras na odaklan yor Milli M cadele ye kat lanlar ile Mandac lar kar kar ya gelmi Mustafa Kemal e can g n lden inananlarla ona g venmeyenler kendi i lerinde ve birbirleriyle kavga halindeler Bu karga an n i inde, kendisini kurtulu a adam 18 ya nda bir gen k z da var Handan Handan n bir Osmanl Pa as olan sevgili babas ndan gizli kat ld Te kilat Mahsusa daki g revi, nemli mektuplar sahiplerine ula t rmak ve saraydaki k ymetli eserleri ttifak Devletleri el koymadan nce Anadolu ya ka rmakt r Vatan a k yla lke i in al rken, g nl bir yandan da yasak a k a d er lke bu durumdayken a k d nmeyi kendine yak t ramaz ama o, 1920 lerin zor ko ullar nda Anadolu yollar nda kendisini, hayat , siyaseti ve a k daha iyi tan yacakt r.

  • Best Download [Aslı E. Perker] Ó Vakit Hazan || [Children's Book] PDF ☆
   415 Aslı E. Perker
  • thumbnail Title: Best Download [Aslı E. Perker] Ó Vakit Hazan || [Children's Book] PDF ☆
   Posted by:Aslı E. Perker
   Published :2020-04-13T20:58:42+00:00

  About “Aslı E. Perker”

  1. Aslı E. Perker

   Asl E Perker 1975 te zmir de do du lkokul, ortaokul ve lise renimini babas n n g revi nedeniyle farkl Anadolu ehirlerinde okuyarak tamamlad Dokuz Eyl l niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi Amerikan K lt r ve Edebiyat b l m nden mezun oldu Bir reklam ajans nda metin yazar olarak yaz m kariyerine ba layan Perker, s ras yla Akt el Dergisi, Radikal, Yeni Biny l ve Sabah gazetelerinde gazeteci r port r olarak al t 2001 y l nda New York a ta nd ktan sonra profesyonel hayat n evirmen olarak s rd r rken bir yandan da edebiyat al malar na a rl k verdi Ve ilk roman Ba kalar n n Kokusu 2005, ikinci roman Cellat Mezarl 2009, nc roman Sufle 2011 y l nda kt Makaleleri halen e itli yay nlarda yay mlanmakta olan Perker New York, stanbul ve Fo a da ya amaktad r Yazar n sitesinden al nt d r.

  409 thoughts on “Vakit Hazan”

  1. Vakit Hazan, hikâyenin geçtiği dönem ve konusu itibariyle oldukça dikkatimi çekmişti. Alır almaz okumak istedim. Aslında kitabın başında tam da aradığım şeyi bulduğumu düşündüm. Milli Mücadele Döneminde on sekiz yaşında cesur bir Türk kadınının çok sevdiği babasına bile karşı gelerek bir şeyler yapmaya çalışması beni bir hayli etkiledi. Eh, işin içine bir de bir gayrimüslime âşık Türk kızı kaynaklı "imkânsız aşk" girince hikâye beni hemen içi [...]


  2. Hem kızdım, hem sevdim, hem "hadi Handan bu kadar da olmaz" dedim Bir dönem kitabı Vakit Hazan.Yazarın anlatım dili akıcı ve olayları öyle güzel işlemiş ki Okuyun diyebileceğim kitaplardan oldu.


  3. #aslıeperker #vakithazan kitabında 1910 dan 1923 e kadar olan bir dönemi evin mağrur ve kırılgan kızı Handan'ın o dönemde devlet hakkımda farklı düşünen babası ile amcası arasında ikilemde kalması ve dönemin gizli örgütlerinden Teşkilat-ı Mahsusa ile ülkemizdeki değerli eser ve kitapları babasından gizli istenen şehirlere götürüp korunmasını sağlaması - ki bugüne kadar başka hiç bir yerde bu konuya değinildiğine hiç rastlamadım- anlatılıyor. Tabi bir [...]  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *